Cultuurmenu Zaanstreek

Privacyverklaring FluXus

Cultuurmenu Zaanstreek wordt beheerd door Stichting FluXus, centrum voor de Kunsten Zaanstad. FluXus hanteert de wettelijke regels voor de bescherming van uw privacy. Die regels zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. FluXus respecteert uw privacy en behandelt de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke regels. In deze verklaring leest u hoe wij dit doen.

In deze privacyverklaring:

 • . onze gegevens;
 • . wat wij onder persoonsgegevens verstaan;
 • . wat wij onder het verwerken van persoonsgegevens verstaan;
 • . voor welke doeleinden wij je persoonsgegevens verwerken;
 • . wat je rechten zijn;
 • . wat wij doen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig worden verwerkt;
 • . hoe lang je persoonsgegevens worden bewaard.

 • Onze gegevens:

 • Stichting FluXus, centrum voor de Kunsten Zaanstad
 • Westzijde 168
 • 1506 EK Zaandam
 • Telefoonnummer: 075-655 35 55
 • KvK-nummer: 34130291
 • www.fluxus.nl
 • info@fluxus.nl

 • Persoonsgegevens

  Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou en waarmee je rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

  Verwerking persoonsgegevens
  Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van je persoonsgegevens.

  Doeleinden
  Persoonsgegevens vragen we alleen voor zover dat nodig is. Je persoonsgegevens verwerken wij voor de volgende doeleinden:

 • • voor het verstrekken van gevraagde informatie of het inschrijven van een cursus;
 • • om nieuwsbrieven te versturen;
 • • voor algemene of gerichte aanbiedingen;
 • • voor het informeren over (wijzigingen in) een programma. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden. FluXus verkoopt je persoonsgegevens nooit door aan derden


  Je hebt ook rechten

  Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die je hebt ingevuld. Wil je weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar info@fluxus.nl met het verzoek tot inzage in je gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek.

  Zijn je persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens of andere wetgeving? In dat geval heb je recht op correctie van je persoonsgegevens. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van je persoonsgegevens. Stuur je verzoek naar info@fluxus.nl. We vertrekken persoonsgegevens aan Mailchimp om nieuwsbrieven uit te sturen, dit doen wij alleen als je je hiervoor hebt aangemeld. Uiteraard heb je het recht om dit te beëindigen. Je kunt je afmelden voor de nieuwsbrieven door middel van de link onderaan de nieuwsbrief of door een e-mail naar info@fluxus.nl te sturen met daarin het verzoek tot afmelding.

  Veiligheid
  Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als jij dat je persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om je persoonsgegevens veilig te verwerken. De websites onder beheer van FluXus maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door FluXus verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met FluXus op via info@fluxus.nl.


  In kaart brengen websitebezoek

  Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. FluXus gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

  Google analytics
  FluXus maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van FluXus bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

  Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft hier ook het privacybeleid van Google Analytics aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt, om rapporten over de website aan FluXus te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. FluXus heeft hier geen invloed op. FluXus heeft Google geen toestemming gegeven om via FluXus verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

  Cameratoezicht
  In onze vestigingen is permanent cameratoezicht voor uw en onze veiligheid. De opnamen worden alleen bekeken na incidenten en worden alleen door een aangewezen persoon van FluXus bekeken, of aan de politie overhandigd als deze er om vraagt. Dit is vastgelegd in ons protocol cameratoezicht, op te vragen via info@fluxus.nl. De opnamen worden maximaal vier weken bewaard.

  Bewaring persoonsgegevens
  Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.